WIBOR a kredyt hipoteczny – jak wpływa na oprocentowanie?

Wraz z umową kredytową klient otrzymuje jeszcze inny dokument, jakim jest harmonogram spłaty zobowiązania. Widać w nim wysokość każdej kolejnej raty. Nie jest on jednak gwarancją, że faktycznie taki scenariusz zostanie zrealizowany, a wysokości transz nie ulegną zmianie. Za wszystkim stoi WIBOR. To właśnie w oparciu o ten wskaźnik budowane jest oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Jak zmieniają się stawki na kredytach hipotecznych?

Ponieważ zobowiązania, o których mowa, są długoterminowe, większość kredytów hipotecznych ma oprocentowanie zmienne. Jest ono stosowane po to, by bank zminimalizował straty w przypadku podwyżki stóp procentowych. Na takie oprocentowanie składa się stała marża banku oraz właśnie wspomniany WIBOR. Czym jest ten wskaźnik?

Warsaw Interbank Offered Rate, bo tak brzmi rozwinięcie tego skrótu, określa oprocentowanie kredytów, których banki udzielają sobie nawzajem w celu finansowania bieżącej działalności lub podtrzymania pozycji rynkowej. Wszystkie instytucje ustalają swoje poziomy tego wskaźnika, z których następnie wyciągana jest średnia. WIBOR zmienia się codziennie – a konkretniej, od poniedziałku do piątku o godz. 11:00.

WIBOR a oprocentowanie kredytu

WIBOR a oprocentowanie kredytów hipotecznych

Czy to oznacza, że stawka na naszym kredycie również zmienia się codziennie? Nie – banki w umowie zobowiązania ustalają termin zapadalności, zgodnie z którym wyliczane jest oprocentowanie. Podobnie jak dla klientów komercyjnych, tak i między sobą banki mogą udzielać kredytów na różne okresy, np. trzy, sześć czy dwanaście miesięcy. W związku z tym istnieją takie wskaźniki jak WIBOR 3M, WIBOR 6M oraz WIBOR 12M. Co warto zaznaczyć, to właśnie ten pierwszy jest stosowany w umowach o kredyt hipoteczny najczęściej.

Jak przekłada się to na praktykę i spłacanie długu? Jeśli wysokość raty i oprocentowanie ustalane jest w oparciu o WIBOR 3M, to nowa stawka zostaje naliczana po trzech miesiącach od momentu zmiany stopy. A to z kolei sprawia, że zawsze trzy kolejne raty kredytu są wyliczane na podstawie tego samego oprocentowania. Analogicznie sytuacja przedstawia się w przypadku innych terminów zapadalności. Warto też podkreślić, że WIBOR stosowany jest wyłącznie do obliczania oprocentowania kredytów hipotecznych udzielanych w złotówkach. Dla innych walut stosowane są dwa inne wskaźniki z rynku międzybankowego: LIBOR oraz EURIBOR.