Na czym polegał program Mieszkanie dla Młodych?

Mieszkanie dla Młodych było programem rządowym, który miał na celu wsparcie osób do 35. roku życia w zakupie pierwszej, własnej nieruchomości. Z inicjatywy można było skorzystać w latach 2014-2018. Na czym dokładnie polegało finansowanie i kto mógł z niego skorzystać? Oto najważniejsze informacje na temat MdM.

Kto mógł skorzystać z dopłaty w ramach Mieszkania dla Młodych?

Poprzedzający MdM program Rodzina na Swoim polegał na stałych, trwających osiem lat dopłatach do raty kredytu hipotecznego. Tymczasem Mieszkanie dla Młodych stanowiło jednorazową zapomogę, którą kredytobiorca mógł przeznaczyć na sfinansowanie obowiązkowego wkładu własnego lub na wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Najważniejszym kryterium w przyznawaniu dopłat był wiek kredytobiorcy. Aby móc starać się o MdM, granicznym wiekiem było 35 lat. Nieistotne było to, czy osoba planująca zakup mieszkania była samotna czy żyła w związku małżeńskim – przynajmniej od 2015 roku, kiedy to wprowadzono istotne zmiany i program rozszerzono również na singli. Wpływ na wysokość dopłaty miały powierzchnia nieruchomości oraz liczba posiadanych dzieci. I tak np. rodziców z co najmniej trójką potomstwa nie dotyczyło kryterium wieku wynoszące 35 lat.

Z MdM nie mogły skorzystać osoby, które już posiadały dom lub mieszkanie na własność. Wyłączenie to nie obowiązywało jednak małżeństw z co najmniej trójką dzieci.

Nowe mieszkanie

Jakie wsparcie finansowe przysługiwało w ramach MdM?

Beneficjentami programu mogły być osoby zainteresowane kupnem zarówno nieruchomości z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Ważny był metraż, który w przypadku mieszkań nie mógł przekroczyć 75 metrów kwadratowych, zaś domów – 100 metrów kwadratowych. Ustawa podkreślała jednak, że finansowanie może dotyczyć najwyżej 50 metrów kwadratowych, bez względu na rodzaj nieruchomości. Rodziny z trójką dzieci mogły skorzystać z MdM również w przypadku domów lub mieszkań z powierzchnią o 10 metrów kwadratowych większą. Dodatkowym kryterium była cena metra kwadratowego lokalu, która nie mogła przekroczyć wartości ustalanego co kwartał wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. budynku.

Bezpośredni wpływ na wysokość dopłaty w ramach Mieszkania dla Młodych miała sytuacja rodzinna kredytobiorców. I tak:

  • osoby samotne i bezdzietne małżeństwa lub związki mogły uzyskać 10 proc. wartości odtworzeniowej domu lub mieszkania,

  • osoby z jednym dzieckiem mogły uzyskać 15 proc. wartości odtworzeniowej domu lub mieszkania,

  • osoby z dwojgiem dzieci mogły uzyskać 20 proc. wartości odtworzeniowej domu lub mieszkania,

  • osoby z trojgiem lub większą liczbą dzieci mogły uzyskać 30 proc. wartości odtworzeniowej domu lub mieszkania.

Aby móc otrzymać zapomogę w ramach rządowego programu, trzeba było ubiegać się o kredyt hipoteczny w jednym z banków komercyjnych, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.