Mieszkanie Plus – na czym polegał rządowy program?

W 2018 roku, gdy zakończyły się dopłaty z programu Mieszkanie dla Młodych, wielu Polaków, którzy nie mogli pozwolić sobie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego w celu zakupu własnych czterech kątów, miało nadzieję, że rządzący wyjdą z kolejną inicjatywą. Tak się jednak, do sierpnia 2020 roku, nie stało. W zamian zaprezentowano program Mieszkanie Plus, oferujący preferencyjne warunki wynajmu mieszkań.

Mieszkanie Plus – na czym polegało?

Koncepcję programu Mieszkanie Plus zaprezentowano w 2017 roku, jednak jego koniec nastał już dwa lata później. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich inicjatyw – Rodziny na Swoim oraz Mieszkania dla Młodych – nie miał on na celu wsparcia przy wzięciu kredytu hipotecznego, a polegał na oferowaniu dopłat do czynszu oraz budowie tanich mieszkań na wynajem.

Zgodnie z zamierzeniem, program Mieszkanie Plus miał składać się z dwóch filarów:

  • komercyjnego, w którym ceny wynajmu nie były regulowane przez rząd. Był on wcielany w życie na gruntach Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości,

  • rządowego, w którym ceny wynajmu były regulowane przez rząd. Realizowano go na gruntach Skarbu Państwa przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

Budowa mieszkań

Kto mógł starać się o dopłaty w ramach Mieszkania Plus?

Podczas gdy poprzednie inicjatywy rządowe miały sporo ograniczeń – przede wszystkim co do wieku kredytobiorcy – tak Mieszkanie Plus miało, z założenia, być skierowane do wszystkich warstw społecznych. Decyzję co do tego, kto w pierwszej kolejności otrzyma dopłatę do czynszu, podejmowały samorządy według własnych kryteriów.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do inicjatywy była zdolność czynszowa oraz fakt nieposiadania prawa własności lub współwłasności domu lub mieszkania. Z bycia beneficjentem Mieszkania Plus wykluczało także prawo do lokalu spółdzielczego.

Wysokość czynszu w ramach rządowego programu nie była ustalana odgórnie. Zależała ona np. od rodzaju i standardu lokalu, wysokości nakładów czy lokalizacji. Co ważne, Mieszkanie Plus mogło – choć nie musiało – zakończyć się wykupem wynajmowanego mieszkania. W lutym 2019 roku program został zakończony i zastąpiony inną rządową inicjatywą na podobnych zasadach – o nazwie Mieszkanie dla Rozwoju.