Mieszkanie na Start – jak otrzymać dopłatę?

W czasie, kiedy nie obowiązują już programy zwiększające szanse klientów na kredyt hipoteczny, a nie wszyscy mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania czy domu z własnych środków, jedyną opcją pozostaje wynajem. Istnieje jednak sposób, by nieco na tym zaoszczędzić – jest nim rządowa inicjatywa Mieszkanie na Start. Na czym polega?

Mieszkanie na Start – co to jest?

Inicjatywa Mieszkanie na Start powstała na początku 2019 roku i była uzupełnieniem innego rządowego programu – Mieszkania Plus. Podczas gdy ten drugi już nie istnieje, z Mieszkania na Start, w sierpniu 2020 roku, można jeszcze skorzystać. Polega on na dopłatach do czynszów wynajmowanych lokali. Co roku samorządy, bo to one decydują o tym, kto otrzyma zapomogę, rozdysponowują pewną kwotę odpowiadającą za wysokość dopłat.

Beneficjentem Mieszkania na Start mogą zostać przede wszystkim osoby o trudnej sytuacji mieszkaniowej. W pierwszej kolejności brani są więc pod uwagę Polacy o niskich dochodach, ale także wielodzietne rodziny, niepełnosprawni czy seniorzy. Wysokość dopłaty zależna jest w dużej mierze od lokalizacji mieszkania. Maksymalny okres, w jakim można otrzymywać wsparcie finansowe w ramach Mieszkania na Start, to 15 lat.

Duża rodzina

Mieszkanie na Start – najważniejsze kryteria

Wysokość dopłat obliczana jest na podstawie normatywnej powierzchni użytkowej. Oznacza to, że wsparcie otrzymujemy nie na cały metraż, a na określoną powierzchnię. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi ona 20 metrów kwadratowych, a każdy kolejny członek rodziny to dodatkowe 15 metrów kwadratowych.

Poza tym liczy się średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, który ustalany jest na poziomie wojewódzkim. Jak to wygląda w praktyce? W ramach Mieszkania na Start, w zależności od lokalizacji, można otrzymać kilkaset złotych dopłaty do czynszu.

Inne kryteria są bardzo podobne do poprzednika programu – Mieszkania Plus. Beneficjentem nie może być właściciel lub współwłaściciel mieszkania lub domu, a także osoba bez zdolności czynszowej. Z inicjatywy mogą skorzystać zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy – niezależnie od wieku. Podstawowymi dokumentami, które należy złożyć, by ubiegać się o dofinansowanie, są zaświadczenie o dochodach oraz umowa najmu.